Konsulttjänster

Agila metoder

Till stöd för att jobba agilt finns flera populära metoder. Det viktiga är inte exakt vilken agil metod ni väljer, utan att ni anpassar den till situationen och era unika förutsättningar.

Ikon av flera små cirklar som är sammanflätade med linjer

Så kan vi hjälpa er

Vi vägleder er utifrån var på den agila resan ni befinner er samt företagets storlek och resurser. Tillsammans omdefinierar eller förfinar vi era affärsprocesser för att säkerställa kontinuerlig leverans av kundvärde.

Illustration på tre personer som har ett möte med digitala hjälpmedel

Viktigast är teamet

Verktyg och processer i all ära, på Riada har vi fokus på människorna och vet att individer och interaktion är det viktigaste för att leverera med framgång. Det är viktigt att teamet äger sin process och har mandat att anpassa den. För att leverera en bra produkt krävs ett ännu bättre team. Det är viktigt att skapa stabila, långsiktiga team där ansvar och förväntningarna på dem motsvarar vad de själva anser sig ha kapacitet till. Atlassians verktyg kan enkelt konfigureras utifrån teamets behov.

Ständiga förbättringar

I en föränderlig omvärld är det viktigt att ständigt anpassa och förbättra sina processer och arbetsmetoder. Det som fungerade igår kanske inte fungerar idag. Tänk på att:

  • Regelbundet utvärdera processer
  • Identifiera möjligheter till förbättringar och effektivisering
  • Utvärdera effekter av genomförda förbättringar


Riada stöttar er oavsett om ni precis har implementerat verktyg och processer eller om ni har arbetat med dem ett tag.

Illustration av en man som flyger i en raket

”Atlassians verktyg kan enkelt konfigureras utifrån teamets behov”

Checklista för anpassning av agila metoder

Vi vägleder och stödjer er. Dra nytta av vår långa erfarenhet av DevOps, Scrum, Kanban, SAFe, ITSM och ITIL.

Illustration på ett anteckningsblock med tre avbockade rutor och en penna

Vi hjälper er att nå målet

Framgångsfaktorer för hur vi på Riada uppnår resultat tillsammans med er är nära samarbete, tät kommunikation och frekvent återkoppling. Vårt mål är alltid att leverera största möjliga värde på kortast möjliga tid. Utgångspunkten är alltid er unika situation och era behov.

Vill du veta mer?

Ta del av vårt webinar: Maxa potentialen av din Atlassianmiljö.

Lisa Förstberg jobbar som Atlassian Solution Architect på Riada