Riada certifierade som Great Place to Work®!

I januari i år startade vi upp arbetet tillsammans med Great Place to Work® Sverige. Vi började med att göra en så kallad Cultural Audit, som innebar att vi fick beskriva vad vi gör på Riada som har lett oss fram till den kultur vi har idag. Nästa steg var att lyssna in alla kollegor […]