Atlassian Cloud vs. Server – Vad är egentligen skillnaden?

Den som på senare tid har kommit i kontakt med Atlassians produkter har nog inte undgått fånga upp Atlassians tydliga skiftning av fokus från de klassiska själv-managerade produkterna till Atlassians SaaS tjänst, också kallad Atlassian Cloud. Här har man valt att lägga näst intill all sin finansiella kraft under de senaste åren, och nog har […]