Hur Advanced Roadmaps i Jira skapar transparens och effektivitet

Släng alla excelark och manuellt uppdaterade planer – använd er av realtidsdata från er Jira Software! Traditionell planering är sällan transparant nog att påvisa hinder och justeras mer eller mindre sällan efter hur situationen ser ut. Med hjälp av Advanced Roadmaps använder ni er i förlängning av Jira Software och den faktiska data och status […]