Atlassian tar sin Cloud strategi till nästa nivå – Riada stöttar er längs vägen

Få har missat Atlassians utlåtande gällande pensioneringen av Server och det är hel en del information att ta in. I det här blogginlägget kommer vi på ett lättsmält sätt sammanfatta Atlassians ändringar, vad det betyder och hur vi på Riada kan stötta dig i kommande planering och eventuella migrering.

Med vår samlade erfarenhet från både Atlassian Cloud- och Data Center migrering kan vi både hålla nere kostnader och effektivisera din verksamhet. Har du frågor eller vill prata med någon av våra experter är du välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till oss för rådgivning

Sammanfattning av Atlassians utlåtande

Atlassians mission är att frigöra potentialen i varje team och vill ta det till nästa nivå genom att skärpa sitt fokus på sin SaaS-produkt – Atlassian Cloud. Atlassian har nyligen gått ut med information om ändringar vad gäller deras licensformer.

Serverproduktens avveckling

Atlassians äldsta produkt Server kommer avvecklas under kommande år. Dagens tillgängliga alternativ kommer således successivt att begränsas varje år fram till februari 2024. Här är några viktiga datum att hålla koll på:

 • 2 februari 2021: Atlassian slutar sälja nya serverlicenser samt höjer priserna för förnyelser och uppgraderingar.
 • 2 februari 2022: Uppgradering eller nedgradering av existerande serverlicenser eller Marketplace applikationer upphör.
 • 2 februari 2023: Det är inte längre möjligt att köpa nya tredjeparts applikationer till serverlicenser.
 • 2 februari 2024: Support och underhåll upphör för serverlicenser. 

Detta innebär i praktiken att du som serverkund har upp till 3 år på dig att planera och genomföra migrering som ett hållbart steg i din Atlassian-strategi.

Tidslinje över Atlassians beslut att sluta sälja nya serverlicenser

Ändringar Data Center

Data Center-produkterna kommer att uppdateras med nya funktioner och ändrade villkor från och med 2 februari 2021. Här följer några viktiga ändringar:

 • Data Center-produkten kommer att levereras med de mest populära apparna:
  – Jira Software Data Center – Advanced Roadmaps
  – Confulence Data Center – Team Calendars & Analytics
  – Jira Service Desk Data Center – Insight Asset Management & Insigt Discovery

Fortsatt fokus på Atlassian Cloud

Atlassian ser idag att över 90% av alla nya kunder väljer deras SaaS-produkt Atlassian Cloud. Med den statistiken anser Atlassian att framtiden ligger i molnet. Man har investerat tungt i Cloud produkten de senaste åren för att röja potentiella hinder i kundens möjligheter att välja en molnbaserad Atlassian-strategi.

Atlassian Cloud är en mycket levande produkt där du ständigt finner nya funktioner och förbättringar som gör stor skillnad i helhetsupplevelsen.

 • Kraftfulla next-gen projekt möjliggör decentralisering av projekt administrationen.
 • Data Residency & GDPR compliant för säker datahantering i molnet.
 • Atlassian Cloud Enterprise främst för större företag med krav på compliance.
 • En dedikerad sandbox-miljö för att testa konfigurationsändringar, appar med mera.

Möjligheter framåt

Vi förstår att det kan vara svårt att sätta sig in i allt som händer just nu. Men faktum är att du eventuellt  behöver ta ett beslut innan den 2 Februari 2021 och vi vill hjälpa dig att ta det bästa tänkbara beslutet i er situation. 

Vi på Riada har mångårig erfarenhet av alla Atlassians produkter och kan hjälpa dig att hitta den produkt och licensform som passar er bäst och bistå er vid en eventuell migrering.

Varje alternativ kräver givetvis avvägning och planering för bästa möjliga lösning för just din verksamhet. På en övergripande nivå ser vår process ut som följer:

Illustration över de vanliga beståndsdelarna i en migreringsprocess till Atlassian Cloud

Vad du ska göra nu

Oavsett vilken typ av lösning du har idag är vi på Riada redo att hjälpa dig. Vi har mångårig erfarenhet av migreringar mellan de olika produkterna och Atlassians lösningar som helhet.

Hör av dig till oss för att boka in ett möte. Vi går kort igenom möjligheter, prissättning och övergripande plan – givetvis utan extra kostnad.