Vi har spännande nyheter att berätta när vi nu påbörjar ett nytt kapitel

Back in 2005, I founded the company known as Riada. For 15 years, that company has provided professional services, often with Atlassian tools, as a fundamental ingredient in its offerings. År 2005 grundade jag företaget vid namn Riada. I 15 år har företaget tillhandahållit professionella tjänster, ofta med Atlassians verktyg som en grundläggande del i […]