Eficode förvärvar Riada för att förstärka sin position på den svenska Atlassian-marknaden

Eficodes och riadas loggor bredvid varandra med ett plustecken emellan

Tillsammans bildar Eficode och Riada en ny ledare på Atlassian-marknaden i norra Europa

Helsingfors, Finland, 29 januari 2021 – Eficode, Europas ledande DevOps-företag, tillkännager förvärvet av Riada, en marknadsledande leverantör av tjänster kring Atlassians produkter i Sverige. Då IT kommer att bli den största konkurrensfördelen för många företag ökar behovet av både Atlassians produkter och relaterade tjänster för att utveckla mjukvara bättre. Eficode har etablerat sin position som DevOps-företag i Europa. Med förvärvet av Riada förstärker Eficode sin tillväxt kring Atlassians produkter och tjänster gällande införandet av DevOps och agila metoder. 

”Eficode ser Riada som en klar ledare på den svenska Atlassian-marknaden. Riada har genom åren byggt upp en stark och trogen kundbas och har blivit den ledande experten på Atlassians lösningar. Vi är exalterade över en sammanslagning med Riada och ser fram emot växa verksamheten och fortsätta att bistå Riadas kunder med en ännu bredare erbjudande, tillsammans med Riadas erfarna experter”, säger Ilari Nurmi, VD för Eficode.

Efter förvärvet av Riada kommer merparten av Eficodes intäkter komma från länder utanför Finland. Eficode fortsätter att utöka marknadsandelen inom Atlassians ekosystem och ökar därmed försäljningen av Atlassians tjänster och migrering av Atlassians lösningar till molnet. Detta förvärv ger möjlighet att tillgodose det ständigt växande kundbehovet, inklusive konsulttjänster inom DevOps, mjukvarudesign, utveckling samt applikationshantering. Det möjliggör också snabbare tillväxt av Eficode ROOT, DevOps-plattformen. Eficode ROOT erbjuder mer än 40 olika DevOps-verktyg som en managerad tjänst. Förutom att bli det ledande DevOps-företaget i Europa utökar Eficode också sitt Atlassian-erbjudande och därmed breddar mot områden som ITSM (IT Service Management) och agila processer även till andra användningsområden som marknadsföring, HR och legal. 

”Vi är oerhört glada över sammanslagningen med Eficode som ett nästa steg på vår tillväxtresa. I 15 år har Riada hjälpt företag att bli mer framgångsrika i deras dagliga verksamhet. Det här steget ger oss en möjlighet att stärka och bredda vårt erbjudande till våra nuvarande och våra framtida kunder. Kombinationen av vår expertkunskap inom DevOps, ITSM, agila metoder tillsammans med Atlassians produkter ger oss en stark plattform för framtiden tillsammans med Eficode.”, säger Christian Johansson, VD på Riada.

Riada har över 200 kunder i Norden inom ett flertal branscher såsom bank, offentlig sektor, IT och teknik, bilindustrin och säkerhet. Riadas omsättning under senaste räkenskapsåret uppgick till 142Mkr. 

Mediekontakter

Ilari Nurmi, Chief Executive Officer på Eficode
ilari.nurmi@eficode.com, +358 40 577 5084 

Lauri Palokangas, Chief Marketing Officer på Eficode
lauri.palokangas@eficode.com, +358 50 486 4918

About Eficode

Eficode is the leading DevOps company in Europe, driving the DevOps movement and building the future of software development together across seven countries with its almost 400 professionals. The Eficode ROOT is a leading DevOps Platform which spans the entire software development lifecycle, from requirements management to Continuous Delivery and analytics, integrating together tools such as the Atlassian stack, GitHub Enterprise, and open source systems like Jenkins and Kubernetes. The platform comes as a managed service in the cloud. Combining DevOps expertise with world-leading automation and tool integrations, Eficode ROOT provides centralized access control and real-time visibility of project status, quality, and performance. For more information, visit https://www.eficode.com/.

Eficode acquires Riada to lead the Atlassian business in Sweden

Together Eficode and Riada become the undisputed leader in Atlassian market in the Northern Europe

Helsinki, Finland, January 29, 2021 — Eficode, Europe’s leading DevOps company, announces the acquisition of Riada, a market leader in Atlassian consulting and the provider of managed services for Atlassian software in Sweden. As software becomes the main competitive advantage in many companies, needs for both Atlassian technology and related professional services to build software better increase constantly. Eficode has firmly established its position as the DevOps company in Europe. With the Riada acquisition, Eficode doubles down on the strong growth of Atlassian software ecosystem and on the adoption of agile and DevOps practices and tools.

”Eficode sees Riada as the clear leader in the Atlassian community in Sweden. Over the years, Riada has built a strong and happy customer base and has become the leading expert on Atlassian solutions. We are thrilled to join forces with Riada and look forward to grow the business and continue to serve Riada’s customers with an even broader set of services, together with the talented people at Riada”, says Ilari Nurmi, CEO of Eficode.

After the acquisition of Riada, the majority of Eficode’s revenues comes from outside Finland. Eficode continues to expand market share inside the Atlassian partner community, and further accelerates Atlassian sales and transition to the cloud. This acquisition offers the possibility to satisfy ever-broadening customer needs, including DevOps consulting, software design and development, and application management. It also enables accelerated growth of Eficode ROOT DevOps platform, a managed service for DevOps tools from over 40 technology solutions. In addition to becoming the leading DevOps company in Europe, Eficode also expands its Atlassian solution offering more broadly into areas like IT service management (ITSM), and agile processes for wider user groups including marketing, human resources and legal. 

”We are really excited to join Eficode as part of our future journey. For 15 years, Riada has focused on helping organizations become more successful in their everyday business. This next step gives us a possibility to strengthen and broaden our offering to our current and future customers. The power of strong DevOps, ITSM and Atlassian competence gives us an excellent foundation for the future together with Eficode.”, says Christian Johansson, CEO at Riada.

Riada has over 200 customers in the Nordics within a broad number of industries such as banking, public sector, IT and technology, automotive and security. Riada’s revenue was 14,2 million euros in the last financial year.

Media contacts

Ilari Nurmi, Chief Executive Officer på Eficode
ilari.nurmi@eficode.com, +358 40 577 5084 

Lauri Palokangas, Chief Marketing Officer på Eficode
lauri.palokangas@eficode.com, +358 50 486 4918

About Eficode

Eficode is the leading DevOps company in Europe, driving the DevOps movement and building the future of software development together across seven countries with its almost 400 professionals. The Eficode ROOT is a leading DevOps Platform which spans the entire software development lifecycle, from requirements management to Continuous Delivery and analytics, integrating together tools such as the Atlassian stack, GitHub Enterprise, and open source systems like Jenkins and Kubernetes. The platform comes as a managed service in the cloud. Combining DevOps expertise with world-leading automation and tool integrations, Eficode ROOT provides centralized access control and real-time visibility of project status, quality, and performance. For more information, visit https://www.eficode.com/.