Hur ITSM stöttar organisationens leverans

Är du CIO, CTO eller har en annan roll som på ett eller annat sätt ansvarar för kvaliteten i IT-leveranserna, då känner du förmodligen igen dig i att vara IT-ledare ibland kan vara tufft. Om inte, bra jobbat!

Andra kanske känner igen sig i att man kämpar mot uppfattningen att IT inte stöttar verksamheten tillräckligt för att nå dess mål. Du vill att verksamheten ska uppfatta IT som en värdeskapande partner. Du vill också visa på att IT anpassar sig gentemot omvärldens ändrade krav och beteenden såsom Agile, DevOps och molntjänster. Samtidigt måste du förmodligen hantera risken för teknikstrul, säkerhetsincidenter och driftstopp.

Önskar ni få hjälp med ert ITSM-arbete?

Att leverera värdefulla IT-tjänster i gamla strukturer

Du vill öka organisationens förmåga att leverera värdefulla IT-tjänster till verksamheten men det känns som du sitter fast i gamla strukturer och arbetssätt. Du vill att arbetet mer ska styras om till att ha kunden i fokus och ge dina team kraften och förutsättningarna att leverera verksamhetsnytta med hög hastighet och kvalitet. Du vill helt enkelt att gå emot ett modernt IT Service Management (ITSM).

Tyvärr kan traditionella och komplexa systemstödet för ITSM hålla dig fast i stela och tröga arbetssätt. Verksamheter och kunder förväntar sig ofta mer och bättre av IT. Verksamheter och kunder vill gärna ha snabbare, bättre och billigare IT-leveranser. Tidigare kunde man bara välja två valfria av dessa på bekostnad av den tredje. Nu kan du i många fall välja alla tre med stöd av Atlassian Jira Service Management.

Jira Service Management - ITSM för agila team

Traditionella systemstöd för ITSM är ofta byggda för att stödja silo-orienterade organisationsstrukturer med grupperingar för olika teknikområden och applikationsförvaltningar. Detta kan i värsta fall skapa en grogrund för ett “blame game”. Med Jira Service Management öppnas möjligheten att snabbt ställa om till team-orienterat och smidigt (agilt) arbetssätt. En kultur och arbetssätt där teamen har ett gemensamt ansvar för att göra verksamheten nöjd. Många organisationer strävar efter att riva sina traditionella silos och börja arbeta mer team-orienterat med kunden i fokus. Kulturen och arbetssätten i DevOps är exempel på detta. 

För att hålla jämna steg med denna utveckling introducerades ITIL® 4 i februari 2019. Detta var en efterlängtad utveckling av det populära ITSM-ramverket. Utvecklingen av ITIL 4 ger organisationer ett ramverk att använda för att transformera sin verksamhet till att arbeta mer agilt och etablera en DevOps-kultur. ITIL 4 utvecklats till att fokusera på kund, flexibilitet, samarbete, människocentrerade processer och snabbhet.

Med Atlassians Jira Service Management har du alla möjligheter att följa med på den resan och utveckla alla ovanstående förmågor i din organisation.

246% ROI

Gartner har gjort studier över hur mycket företag spenderar på att köpa avancerade systemstöd för ITSM och hur man använder dessa. Det visar sig att man bara använder en bråkdel av de funktioner som finns i systemen. Man överinvesterar helt enkelt. Gartner säger i utredningen till exempel:

“I&O leaders frequently overbuy ITSM tools beyond their needs. Choosing powerful yet more complicated tools slows down service improvements and requires increased overhead.” 

Jira Service Management innehåller vad de flesta organisationer har behov av för att hantera sina tjänsteleveranser och till en bråkdel av kostnaden av vad andra systemstöd kostar. Forrester har till exempel räknat ut en ROI på 246% för Jira Service Management.

Addera mer värde med applikationer

Om man i ett senare skede vill addera till ett integrerat system för kunskapshantering lägger man bara till Atlassian Confluence. Behöver man ha kontroll över hur din IT-miljö är uppbyggd och hur komponenter sitter ihop adderar man Atlassian Insight som CMDB. Det finns ett smörgåsbord med över 1000 olika tillägg i Marketplace med olika funktioner att välja bland för att utveckla ditt ITSM-system. Vill du dessutom få utvecklingsavdelningen att helt integreras med leverans och driftorganisationen behöver du bara addera Jira Software. Fortfarande med en mycket attraktiv kostnadsbild.

Atlassian Marketplace explore

Slutsats

Med transparent och bättre samarbete mellan verksamhet, utvecklingsteam och IT-team möjliggörs högre kvalitet och hastighet i leveransen av optimala tjänster. Motivationen och drivkraften hos medarbetare ökar samtidigt som förmågan till innovation och automatisering. Med en transparent och konkurrenskraftig prismodell är Jira Service Management en vass konkurrent att räkna med i floran av ITSM-verktyg.

Hur vi kan hjälpa dig

På Riada har vi stor erfarenhet att hjälpa våra kunder, både stora och små, att navigera åt rätt håll på sina ITSM-resor. Vi har kompetens inom verksamhetsutveckling samt implementation och anpassning av ITSM-verktyg. Välkommen att höra av dig till oss!

Emblem som visar att Riada utnämndes till Atlassian partner of the year 2019 inom kategorin ITSM

Vill du veta mer?

Lyssna på vårt kostnadsfria webinar: Effektivare leveransstyrning med ITSM & ITIL® 4 där vi går in mer på djupet kring hur ITSM och ITL 4 samspelar för effektiv leverans.

Kontakta oss