Riada certifierade som Great Place to Work®!

I januari i år startade vi upp arbetet tillsammans med Great Place to Work® Sverige. Vi började med att göra en så kallad Cultural Audit, som innebar att vi fick beskriva vad vi gör på Riada som har lett oss fram till den kultur vi har idag.

Nästa steg var att lyssna in alla kollegor i en medarbetarundersökning.

Och nu har vi fått det härliga beskedet: vi är certifierade som Great Place to Work® 2020!

På frågan “Allt sammantaget; är detta en bra arbetsplats?” svarade hela 95% av Riadas personal “ja”! En fantastisk bekräftelse på vad som tidigare bara var en känsla. Och stoltheten sprudlar över att vi har lyckats skapa en bra arbetsplats för så många. 

Så vad gör Riada så uppskattat?

Det var tydligt i medarbetarundersökningen att vi gillar den “frihet under ansvar” som genomsyrar organisationen. Och vi upplever och uppskattar att ledningen värderar våra privatliv högt. Trots att många av oss är konsulter som till synes levererar individuellt, så värderar vi det lagarbete som ligger bakom. Och så gillar vi varandra, vi upplever varandra som vänliga och uppskattar den gemenskap vi byggt upp.

Great Place to Work® Sverige sammanfattar det så här:
För att vara ett (relativt) litet bolag så har de gedigna ramverk på plats och en väldigt tydlig vision och strategi (med hög medarbetarinvolvering). Strukturer och policies för att stärka kulturen finns också på plats inom de flesta områdena.De har även mycket tydliga och genomtänkta värderingar på plats som är välförankrade i organisationen.

Och vår VD Christian summerar det så här:
“Personalen är vår absolut viktigaste tillgång. Nu gäller det att fortsätta med de aktiviteter som lyfts som fördelar. Och ta tag i förbättringspunkter och göra de aktiviteterna tydligare och mer värdeskapande för personalen.”

Nu längtar vi efter att kunna samlas igen och fira ordentligt ihop. 

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utveckla sin arbetsplatskultur. Till grund ligger över 30 års forskning om vad som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra.

Letar du efter nya utmaningar? Kika gärna in och läs om vilka roller vi söker just nu.