Konsulttjänster

DevOps

Ett gemensamt team ansvarar för en produkts hela livscykel – från kravställning till drift och support. Vi hjälper er att frigöra potentialen i era DevOps-team.

Illustration av sex personer som arbetar agilt och som sitter vid ett bord för att samarbeta

Fördelar med DevOps

Så kan vi hjälpa er

Kulturen är grunden

Kultur är minst lika viktigt som verktyg och metoder när vi pratar om DevOps. Därför krävs modigt ledarskap som ger team och individer frihet. När människor uppmuntras och ges förutsättningar att jobba tillsammans, får de förtroende för varandra och den erfarenhet och kompetens varje individ kan bidra med. Det utgör grunden för att teamet ska kunna lösa utmaningar, identifiera möjligheter och leverera kundvärde. 

Ett DevOps-team behöver friheten att välja processer och verktyg för att ha kontroll över sin leverans. Riada vägleder er utifrån era behov.

Samarbete och enkelhet ger snabb leverans

Effektiva ITSM-processer främjar samarbete, är intuitiva att använda och möjliggör snabb leverans av värde till kunderna. ITSM effektiviserar produktiviteten i hela organisationen med en standardiserad leverans av tjänster baserade på affärsmål. 

Riada – er ITSM-partner

Nära samarbete, tät kommunikation och frekvent återkoppling är viktiga framgångsfaktorer när vi hjälper er att skapa effektiva ITSM-processer. Vårt mål är alltid att leverera största möjliga värde på kortast möjligast tid.

Vanliga utmaningar

  • Kommunikation sker endast i form av överlämningar
  • Frustration över upplevd brist på förståelse 
  • Vid varje överlämning tappas tid och information 
  • Återkoppling och förbättringsförslag når inte fram 
  • Svårighet att se hela bilden
Illustration av två stycken kugghjul i blått och lila
Illustration på tre personer som har ett möte med digitala hjälpmedel

Samarbete är nyckeln

För att vara konkurrenskraftiga behöver företag öka takten i leverans av värde till sina kunder. Då är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en samarbetskultur. Våra experter hjälper er att samarbeta och frigör potentialen i era team.

“Riv murar och bygg bort flaskhalsar för att leverera kundvärde.”

Agil utveckling och Lean utgör grunden för DevOps. Genom att optimera flödet i verksamheten och jobba i iterativa processer, skapar teamet kundvärde. Vi på Riada hjälper organisationer att påbörja sin resa inom DevOps för att nå bättre resultat. 

Kontinuerlig leverans av kundvärde

DevOps är en blandning av kultur, verktyg och organisatorisk mognad. Det gäller att hitta vad som passar er och vad som gör att ni kommer att utvecklas över tid. Det viktigaste är att kontinuerligt sträva efter att riva murar och bygga bort flaskhalsar så att kundvärde kan levereras kontinuerligt. Det uppnås genom ett förbättrat samarbete mellan människor och en balanserad användning av verktyg, processer och automation. 

Tänk på hela kedjan i leveransen – från utveckling till drift. Det finns många värdefulla aspekter i ITSM (IT Service Management) och ITIL (Information Technology Infrastructure Library) att ta med på er DevOps-resa, exempelvis riskhantering och kostnadseffektivitet. 

Dra nytta av vår långa erfarenhet av DevOps, Scrum, Kanban, SAFe, ITSM och ITIL. Tillsammans påbörjar vi resan mot kontinuerlig leverans av kundvärde.

Vill du veta mera eller ha stöttning med era DevOps team?