Verksamhetskonsulting

Vi hjälper er att utveckla er IT-verksamhet inom
områden som strategi, kultur och struktur. 

Illustration av en person som håller en dator i högra handen och får en riktigt bra idé

Verksamhetskonsulting

Våra verksamhetskonsulter utvecklar företag inom IT. Vi hjälper er att effektivisera era interna processer och implementera strategi i praktiken. Våra verksamhetskonsulter arbetar nära våra Atlassianteam och besitter övergripande kunskap kring Atlassians produktportfölj.

Vad är verksamhetskonsulting?

För oss handlar verksamhetsutveckling om att ha förmåga att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Helt enkelt bli bättre på det man gör. Allt hänger ihop i verksamheten: processer, system, medarbetare och hur vi arbetar.

Våra verksamhetskonsulter hjälper företag och organisationer i deras förändringsresa genom att identifiera och definiera nuläget och det önskade läget och ta fram en handlingsplan för verkställande där effektivt arbetsflöde och struktur, strategi och mål tillsammans med människan och beteende i organisation är i fokus.

Fokusera på kärnverksamheten

Det finns många fördelar med att ta hjälp av en verksamhetskonsult. Förutom att ni får fokusera på er kärnverksamhet kan våra verksamhetskonsulter stötta er med att bland annat:

  • Effektivisera arbetsflöden och processer
  • Skapa en skalbar organisationsstruktur
  • Arbeta värdeskapande och målinriktat
  • Skapa tydlighet inom roller och ansvarsfördelning

Låt oss hjälpa er att utveckla er verksamhet.
Ta kontakt med någon av våra experter idag!

Hur vi kan hjälpa er

Agil projektledning

Vi hjälper era team att arbeta och leda agilt med våra seniora projektledare. Genom att:

Målstyrning

Tillsammans arbetar vi fram gemensamma mål för att:

Processkartläggning

Vi hjälper er med processerna genom att:

Genomlysning ITSM

Vi har en genomgående kunskap kring ITSM och hjälper er verksamhet genom att:

Berätta för oss om er utmaning.
Kontakta oss idag!