Event

UPPSKJUTEN

Enterprise Evening Göteborg

  • UPPSKJUTEN – Nytt datum TBD
  • Göteborg, Sverige
UPPSKJUTEN – Utforska hur din organisation kan möta utmaningarna med icke-tekniska team i en snabbt växande teknisk värld. Vi kommer att visa dig möjligheterna att gå bortom IT med …