Konsulttjänster

ITSM – IT Service Management

Våra experter på ITSM kan stötta dig under hela processen och hjälper dig få ut maximalt värde från ert arbete med IT Service Management.

Illustration av en dator som är uppkopplad

Fördelar med ITSM

Så kan vi hjälpa er

Vad är ITSM?

ITSM handlar om hur IT-tjänster hanteras och levereras till interna och externa kunder. För att skapa väl fungerande ITSM, krävs genomtänkta processer för att ta fram, leverera och stödja IT-tjänster under hela livscykeln. I framgångsrika fall skapar ITSM mervärde för hela verksamheten och fungerar som en naturlig brygga mellan IT och slutanvändaren. Idag finns många principer som tillämpas inom ITSM angivna i det världsledande ramverket Information technology infrastructure library, ITIL.

Illustration av en lila glödlampa som lyser

Samarbete och enkelhet ger snabb leverans

Effektiva ITSM-processer främjar samarbete, är intuitiva att använda och möjliggör snabb leverans av värde till kunderna. ITSM effektiviserar produktiviteten i hela organisationen med en standardiserad leverans av tjänster baserade på affärsmål. 

riadagraph
Emblem i blått som intygar att Riada är årets Atlassian partner 2019 inom ITSM

Riada – er ITSM-partner

Nära samarbete, tät kommunikation och frekvent återkoppling är viktiga framgångsfaktorer när vi hjälper er att skapa effektiva ITSM-processer. Vårt mål är alltid att leverera största möjliga värde på kortast möjligast tid.

Välj rätt verktyg för it service management

Teknik och verktyg ska stötta teamens processer och förstärka effektiviteten. Bra ITSM-verktyg hjälper IT-team att samarbeta med andra delar av organisationen för att hitta lösningar. De ger också slutanvändarna en plats i förarsätet med möjlighet att själva hitta lösningar på sitt problem. 

Verktygen ska kunna automatisera repetitivt arbete så att fokus ligger på att snabbt leverera värde till kunderna. De ska vara enkla att använda och konfigurera. Givetvis ska de kunna anpassas efter era behov. 

Riada har framgångsrikt konfigurerat effektiva och uppskattade ITSM-processer i Atlassians produkter.

“Effektiv ITSM ger en smidig kundresa och frigör tid för IT-teamet”

I en organisation pågår otaliga IT-ärenden varje dag. Det kan handla om allt från passerkort till affärskritiska applikationer. IT Service Management, ITSM, fungerar som bäst när kunden inte ens märker något – då rullar allt på som det ska.

Anpassa ITSM-processer till kundernas behov

Med ett kompetent IT-team är det möjligt att utveckla en egen unik ITSM-process och förmåga att snabbt leverera värde till organisationen. En bra startpunkt är att utgå från ett etablerat ramverk såsom ITIL (Information Technology Infrastructure Library) men vara noga med att anpassa det till era kunders behov och önskemål. ITIL kan med fördel kombineras med DevOps-konceptet. Båda ramverken eftersträvar samarbete.

Riadas experter vägleder er utifrån situation, behov, storlek och resurser. Vi har omfattande erfarenhet av att anpassa och designa effektiva ITSM-processer, som till exempel:

Vill du veta mer?

Ta del av vårt webinar: Atlassian ITSM: Jira Service Management
– Hur Jira Service Management levererar affärsvärde och nöjda kunder.

Christoffer Johansson är Atlassian Solution Architect på Riada

Vill du hjälp med era ITSM-processer?