Vår integritetspolicy

Sekretesspolicy

Skapat: december 04, 2019

Denna Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter som Riada (”Riada”) behandlar, för vilka ändamål sådan information behandlas och vad vi gör med dessa personuppgifter.

Riada AB, org reg nr 556686-2032 med adressen Vasagatan 36, SE-111 20 Stockholm, telefonnummer + 46 (0) 8-733 31 25, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (den personuppgiftsansvarige). 

Riada strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och att följa alla lagar och förordningar för skydd av personuppgifter. I slutet av denna integritetspolicy hittar du våra kontaktuppgifter om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller Riadas behandling av dina personuppgifter.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. 

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadressen
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Cookies och användningsdata
 • Faktureringsinformation som faktureringsadress och faktureringsreferenser.

 

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används (”användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t. ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostikdata.

Spårnings- och cookies-data

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik-identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
 • Preferenser cookies. Vi använder preferens cookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies av säkerhetsskäl.

Vi samlar in analysinformation när du använder våra webbplatser för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.

Från och med det datum då policyn trädde i kraft använder vi Google Analytics som analysleverantör. Mer information om sekretesspolicyn för Google Analytics finns i Googles policyer och principer. Använd Webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för att förhindra att Analytics-information skickas till Google Analytics.

Användning av data

Riada använder insamlad data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla tjänsten
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundvård och support
 • Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
 • För att övervaka användningen av tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förstå effektiviteten av våra webbsidor och för att analysera var våra besökare kommer ifrån.
 • Skicka reklammeddelanden, till exempel ge dig information om tjänster, funktioner, enkäter, nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer, tävlingar, evenemang och tillhandahålla andra nyheter eller information om oss och våra utvalda partners;
 • Utreda och förhindra bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till webbplatserna och annan olaglig verksamhet;

 

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din delstat, provins, land eller annan myndighets-jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, vänligen notera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt godkännande av denna överföring.

Riada AB kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerhet för dina data och annan personlig information.

 

Den rättsliga grunden för Riadas användning av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är principen om berättigat intresse (enligt punkt (f) i artikel 6 (1) i GDPR), där Riadas legitima intressen är av intresse för att kunna kontakta dig som kund, för support, fakturering eller andra frågor, eller som en möjlig kund om ditt intresse eller frågor om Riadas tjänster eller våra SaaS-produkter och för att marknadsföra desamma. När det gäller information som samlas in av våra webbplatser, är Riadas intresse att kunna förstå våra webbplatsers besökares intresse för att förbättra våra webbplatser och för att anpassa våra webbplatser för dig. När det gäller information som samlas in av våra webbplatser för att identifiera bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till webbplatserna eller annan olaglig verksamhet, har Riada ett intresse av att upptäcka och övervaka alla sådana aktiviteter som en säkerhetsåtgärd.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Generellt sett behåller vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Efter denna tid kommer vi antingen att radera eller anonymisera din information eller, om detta inte är möjligt (till exempel, eftersom informationen har lagrats i backup-Arkiv), då kommer vi att säkert lagra din information och isolera den från ytterligare användning tills radering är möjligt.

 

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång: du har rätt att få från oss information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet, tillgång till personuppgifter och information om behandlingen, till exempel ändamålen med behandlingen och de kategorier av personuppgifter som berörs.

Rätt till rättelse: om du tror att vi lagrar felaktig information om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar din information.

Rätt till radering: du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran om du till exempel anser att det inte längre är nödvändigt för oss att hålla dina personuppgifter för att uppfylla våra syften för att behandla sådan information eller om du har återkallat ditt medgivande för att vi ska kunna använda dina personuppgifter ytterligare.

Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att kräva att vi tillfälligt håller all vår behandling av dina personuppgifter med undantag för att lagra den. Du kan använda denna rättighet om vi till exempel inte samtycker till att dina personuppgifter är korrekta, eller om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att invända: du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig där vi behandlar det på den rättsliga grunden för allmänintresset eller legitima intressen (punkt e eller f i artikel 6 (1) enligt GDPR), inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser. När dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Du kan välja bort att ta emot reklammeddelanden från Riada genom att använda avregistreringslänken i varje e-postmeddelande eller mejla oss för att få dina kontaktuppgifter borttagna från vår kampanj-epostlista eller registreringsdatabas. Även om opt-out-begäranden vanligtvis bearbetas omedelbart, kan du tillåta tio (10) arbetsdagar för en begäran om borttagning som ska bearbetas. Sådana åtgärder bör under alla omständigheter hanteras inom en månad från mottagandet av begäran.

Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få dina personuppgifter, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och för att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder, där vår behandling baseras på ditt medgivande eller på ett avtal och där behandlingen utförs på automatiserat sätt.

 

Utlämnande av uppgifter

Rättsliga krav

Riada kan lämna ut dina personuppgifter i god tro om att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara Riadas rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

 

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (”tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är förpliktigade att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst behandlar inte personer under 18 år (”barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas medgivande vidtar vi åtgärder för att ta bort denna information från våra servrar.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet för ”Skapat” överst i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

Riada
Vasagatan 36
SE-111 20 Stockholm
Sverige
E-post: legal@riada.se