ATLASSIAN KURSER

Mastering Jira Server Service Desk

Få en gedigen introduktion och praktisk erfarenheter av att sätta upp och konfigurera din service desk.
 • Stockholm, Vasagatan 36, 08:30-16:30
  22 oktober 2020
  19 november 2020
  17 december 2020
 • Göteborg, Stampgatan 14, 08:30-16:30
  22 oktober 2020
  19 november 2020
  17 december 2020

Jira Server Service Desk

KORT INFORMATION
 • Varaktighet: 1 heldag (08:30 – 16:30)
 • Målgrupp: Avancerade Jira användare
 • Pris per person: SEK 8,500
 • Kursmaterial: På engelska

jira

Denna kurs ger dig en gedigen introduktion till hur du kommer igång med en service desk i Jira Service Desk. Du får praktisk erfarenhet av att utföra den viktigaste och mest relevanta konfigurereringen av din service desk. Kursens delar omfattar konfigurering och anpassning av Kundportalen, skapande av köer och SLA för serviceteamet, länkning till en kunskapsbas, tillägg av deltagare och automatisering i din service desk. Under kursen tar vi upp exempel från flera olika företags användningsområden för att hjälpa dig att förstå möjligheterna i Jira Service Desk, och vi beskriver vad som är best practice för varje område.

Vad kommer jag lära mig?

 • Skapa ett service desk-projekt
 • Skapa upp ärendetyper
 • Skapa köer
 • Skapa servicenivåavtal/önskade svarstider (SLAer)
 • Länka din service desk till en  kunskapsbas i Confluence
 • Lägg till ett e-postkonto
 • Företagsanpassa din Kundportaler och den gemensamma startsidan för dessa
 • Lägg till agenter, kunder och andra Jira-användare
 • Skapa och anpassa automatiseringsregler

Målgrupp

Alla som har rättigheter att skapa upp ett  Jira Service Desk-projekt, vilket kan innefatta:

 • Jira-administratörer
 • Service Desk-administratörer
 • Chefer för Service Desk
 • Teamchefer
 • IT-chefer

Förkunskaper

 • Om du är ensam ansvarig för att skapa upp ett Jira Service Desk-projekt, finns inget behov av förkunskaper.
 • Om du även är ansvarig för att sätta upp Jira för hela ditt bolag, är kursen Mastering Jira Administration bra att ha gått.
 • Stockholm, Vasagatan 36, 08:30-16:30
  22 oktober 2020
  19 november 2020
  17 december 2020
 • Göteborg, Stampgatan 14, 08:30-16:30
  22 oktober 2020
  19 november 2020
  17 december 2020

Om du har några frågor