ATLASSIAN KURSER

Mastering Jira Service Management

Få en gedigen introduktion och praktisk erfarenheter av att sätta upp och konfigurera din Jira Service Management (fd. Jira Service Desk)
Illustration på tre personer i helkropp som arbetar tillsammans
 • Remote
  2021-08-27
  2021-09-24
  2021-10-29
  2021-11-26
  2021-12-17

Jira Service Management

KORT INFORMATION
 • Varaktighet: 1 heldag (09:00-17:00)
 • Målgrupp: Avancerade Jira användare
 • Pris per person: SEK 10 500
 • Kursmaterial: På engelska

jira

Denna kurs ger dig en gedigen introduktion till hur du kommer igång med Jira Service Management (JSM) på Jira server (fd. Jira Service Desk). Du får praktisk erfarenhet av att utföra den viktigaste och mest relevanta konfigureringen av JSM. Kursens delar omfattar konfigurering och anpassning av Kundportalen, skapande av köer och SLA för serviceteamet, länkning till en kunskapsbas, tillägg av deltagare och automatisering. Under kursen tar vi upp exempel från flera olika företags användningsområden för att hjälpa dig att förstå möjligheterna för en effektiv ITSM.

Vad kommer jag lära mig?

 • Skapa ett service-projekt
 • Skapa upp ärendetyper
 • Skapa köer
 • Skapa servicenivåavtal/önskade svarstider (SLAer)
 • Länka din service desk till en  kunskapsbas i Confluence
 • Lägg till ett e-postkonto
 • Företagsanpassa din Kundportaler och den gemensamma startsidan för dessa
 • Lägg till agenter, kunder och andra Jira-användare
 • Skapa och anpassa automatiseringsregler

Målgrupp

Alla som har rättigheter att skapa upp ett  Service-projekt, vilket kan innefatta:

 • Jira-administratörer
 • Service-projektadministratörer
 • Chefer för Service Management
 • Teamchefer
 • IT-chefer

Förkunskaper

 • Om du redan idag är ansvarig för att skapa upp ett Service-projekt, finns inget behov av förkunskaper.
 • Remote
  2021-08-27
  2021-09-24
  2021-10-29
  2021-11-26
  2021-12-17

Certifierade kurser

Kursdeltagare får ett officiellt certifikat vid avklarad kurs.

Emblem som intygar att Riada är en training partner till Atlassian

Om du har några frågor