Villkor för utbildningar
Riada Academys allmänna villkor

Riada Academy - allmänna villkor

Giltigt fr o m: 03-sep-2019

Avbokning / ombokning

  • Bokningen av kursen är bindande för deltagarens företag så snart ett bekräftelsemejl har skickats från Riada som bekräftar deltagarregistreringen till kursen.
  • Gratis avbokning och ombokning gäller upp till 14 dagar före kurstillfället.
  • Vid avbokning eller ombokning 14 dagar eller mindre före kursstart, kommer kunden att debiteras 100% av kursavgiften.
  • I händelse av sjukdom (egen sjukdom eller barnomsorg) måste ett läkarintyg uppvisas och deltagaren erbjuds sedan att boka sig på nästkommande kurstillfälle, utan extra kostnad. I de fall där deltagaren inte kan närvara vid nästa erbjudna kurstillfälle eller inte kan uppvisa ett giltigt läkarintyg, erbjuder vi företaget att betala 50% av kursavgiften för en annan session som måste slutföras inom sex månader från det datum deltagaren först registrerade sig.
  • Riada förbehåller sig rätten, i händelse av sjukdom hos kursledaren eller på annat sätt, att utbildningen inte kan slutföras, att flytta kursdatum eller byta kursledare.
  • I händelse av förhinder kan kursplatsen alltid överföras till annan anställd, efter samråd med Riada.
  • Annan ersättning betalas inte ut.


Fakturering och betalning

Ditt deltagande i kursen kommer att faktureras efter bekräftelse har skickats ut från Riada och senast 14 dagar före dagen för kurstillfället med betalningsvillkor på 30 dagar netto.
Samtliga offererade priser är exklusive moms.

Nöjd-kund-garanti

Om du inte är nöjd med din kurs som du har deltagit i, har du rätt att ta samma kurs vid ett senare tillfälle. För detta måste du kontakta Riada inom 10 arbetsdagar efter avslutad kurs.