2021-03-23

The DEVOPS Conference 23-24 mars – Powered by Eficode

Om webinaret

2021-03-23

The DEVOPS Conference samlar alla i DevOps-ekosystemet och fokuserar på sex aktuella områden:

  • Agile transformation
  • Compliance and security
  • Management and culture
  • Continuous Integration och Continuous Delivery
  • Cloud native
  • DesignOps

Konferensen line-up består av flera intressanta talare, bland annat Mik Kersten (VD för Tasktop), Patrick Debois (Father of DevOps) och Cheryl Hung (VP på CNCF).

Du kommer att få lyssna till inspirerande historier och få med dig konkreta lärdomar som du direkt kan implementera i din verksamhet.

Konferensen arrangeras av Eficode, som Riada nyligen blivit en del av.